نشر با قلمه : دستگاه لیزر

تکثیر با قلمه : رویکرد ديگر تكثير اين گياه قلمه نيمه چوبي است . يعني از ساقه اي كه جديد نيست و ولی هنوز سفت و محكم نيز نشده است قلمه تهيه مي شود . يعني شاخه هايي با يك سال عمر براي اين كار مناسب می باشند . ارتفاع قلمه ها را مي اقتدار حدود ۷ سانتيمتر در لحاظ گرفت و در شرایطی‌که در انتهاي آن قطعه اي كوچك از چوب دوساله باشد ( به اين مدل قلمه اصطلاحا پاشنه دار مي گويند ) به ريشه زايي كمك خواهد شد . اين نوع قمله را مي توان در اواخر فصل تابستان گرفت . قلمه در بستري سبك كه رطوبت را نيز مراقبت مي كند همانند مخلوط كوكوپيت وپرلايت يا شن كشت مي شود . ریشه زايي قلمه هاي اين گياه كمي مشكل است و به کار گیری از هورمونهاي ريشه زايي براي كمك به اين فرمان توصيه شده است .

خوابانیدن شاخه : خوابانيدن شاخه نيز منش ديگر تكثير اين گياه است . مي اقتدار در بهار ساقه هاي بلند و انعطاف پذير اين گياه را در حاليكه به گياه مادري متصل میباشند در خاك خوابانيد و آنگاه در بهار سال بعد از آن آنان‌را از گياه مادري جدا كرد . در طي اين بازه زمان , قسمتي از ساقه كه در زير خاك بوده است و با خاك تماس داشته است , ريشه دار مي شود .

لینک زدن : در این خانواده امکانپذیر نمیباشد .

نیاز های نوری :

یأس طاووسي به دست‌کم ۸ - ۶ ساعت روشنایی مستقيم آفتاب نياز داراست تا بتواند حداكثر رویش و دستگاه لیزر دهي را داشته باشد . كمبود نوروفروغ منجر به بلند و باريك شدن ساقه ها و كاهش استحكام آن‌ها و كاهش دستگاه لیزر دهي و يا ريزش غنچه های دستگاه لیزر مي شود .

دما و آب و هوای ایده آل :

اين گياه در طي فصل‌زمستان و در طول استراحت مي قدرت به راحتي تا ۱۰ - جايگاه ساتتيگراد را تحمل كند البته تحمل آن تا ۲۵ - مرتبه سانتيگراد نيز گزارش شده است . بهترين دوران دستگاه لیزر دهي آن زماني است كه دما بين ۱۲ الي ۱۸ رتبه سانتيگراد باشد . بنابراين گرم شدن هوا سبب به كاهش دستگاه لیزر دهي اين گياه مي شود . اما به طور كل تابستانهاي گرم را اما به شرط آبياري مطلوب به خوبي تحمل مي كند .

البته به گرما حیاتی است و دلخواه ترین جايگاه حرارت 12 - 18 درجه سانتی گراد می‌باشد .

مالامال طاووسی در فضای سبز

کاربردها :


مي‌توان با انجام هرس مناسب , اين گياه را در دستگاه لیزر دان هم نگهداري كرد .

دستگاه لیزر هاي زرد اين گياه تحت عنوان ماده اوليه تهيه رنگ به كار مي رود . شاخه هاي خشك آن را براي تهيه دارو به كار مي مارک .

در محوطه سازی براي كاشت در تراز چمنكاري , جلوي درختان فارغ از دستگاه لیزر براي پوشاندن تنه آن‌ها و كاشت در حاشيه ها مطلوب است .

خواص دارویی و درمانی :

مهمترين ماده موثره مو جود در اين گياه اطلسی الوان است و غير از آن دستگاه لیزر وكوزيد , تانن , اسانس روغني و عصاره هاي تلخ است . بجهت قوي بودن مواد سمي مو جود در آن به ندرت طب سنتي از آن استفاده مي كند و بيشتر براي جدا نمودن مواد مؤثره مختلفي كه در آن موجود است به كار مي رود .

در رخ وجود ناراحتي هاي گردش خون دارويي تجويز مي شود كه از اسپارتئين تهيه گرديده است . اين دارو ها عروق كرونر قلب را گشاد مي كنند و فشار خون را بالا مي مارک . مواد ديگري كه از اين گياه به دست مي آيد فعاليت عضله‌ها صاف و رحم را تحريك مي كند و از آن در درمان مامایي به کار گیری مي شود . اين گياه مدر قوي نيز می باشد . میزان مصرف و فاصله زماني مصرف اين دارو را بايد پزشك تعيين كند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *