دستگاه لیزر چه های شعاعی

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

Reflexed : دستگاه لیزر ها تماما مالامال پر و کروی و مشابه دسته Fully Reflexed است ولی تراکم آن کمتر بوده و به شکل چتر است .

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

نمفالین در دستگاه لیزر ‌های آن : دستگاه لیزر ها به طور کامل مالامال لبریز و کروی و دستگاه لیزر چه های شعاعی در سمت بالا خم گردیده اند اما برخی از دستگاه لیزر چه های ذیل تر برگشته اند .

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

دستگاه لیزر های شعاعی لوله ای : خود به چهار فرم به چشم می خورد :

عنکبوتی ( Spider - Form ) : دستگاه لیزر ها پر لبریز و دستگاه لیزر چه های شعاعی لوله ای و در سطر های خارجی بلندتر از دستگاه لیزر های میانه طبق و کم و بیش آویزان میباشند و دستگاه لیزر چه های داخلی به سمت بالا می‌باشند . انتهای دستگاه لیزر چه ها خمیده و قلاب مانند است .

داوودی عنکبوتی
داوودی عنکبوتی

فوجی ( Fuji ) : شبیه مدل عنکبوتی است اما احتمال دارد کوتاهتر , آویختگی آن‌ها کمتر و فاقد قلاب در انتهای خود باشند .
ورقه اصلیمحصولاتبذر های پاکتیبذر داوودی S1
بذر داوودی S1
وضعیت کالا : موجود هست
3 , 500 تومان
عمق کاشت

یک سانتی متر
تعداد تقریبی بذر

4 گرم
فصل کاشت

فصل بهار
دوران جوانه زنی

7 روز
گزینش مقدار فروغ و روشنایی

آفتاب
جور خاک

سبک و غنی
-

1
+
اضافه کردن به سبد خرید
- امتیاز محصول
- مدل : بذر های پاکتی

توضیحات
نظرات
بذر داوودی S1
گیاه ملی ژاپن و زادگاه با اهمیت آن آسیا و به احتمال دوچندان چین و ژاپن است . مهم‌ترین دستگاه لیزر بریدنی در جهان بوده و دارنده بیشتراز 200 گونه است که بین آنها گونه ها و رقم های یک سـاله علفی , چندساله و درختچه های کوچک و بوته ای موجود هست . در سال های اخیر کاشت و حفظ ان در دستگاه لیزر دان بخصوص اشکال پاکوتاه ان در اپارتمان ها معمول شده‌است , بعداز میخک از مهم‌ترین و اقتصادی ترین دستگاه لیزر های تجارتی و است و علت ان ارتفاع عمر فراوان دستگاه لیزر بریده ان در دستگاه لیزر دان است , از مزایای دیگر این گیاه زینتی قابلیت و امکان ساخت و دستگاه لیزر دهی در تمام ارتفاع سال است که با کوتاه و بلند کردن ارتفاع روز در دستگاه لیزر خانه گیاه را وادار به دستگاه لیزر دهی می‌کند , دستگاه لیزر ها با رنگ های متنوع به طور ناچیز لبریز و پرپر در واریته های گوناگون به ظهور میرسند هر گیاه به وسیله دستک هایی در مرحله زمین توسعه مییابد و ایجاد تعداد زیادی ساقه ایستاده می کند که در رخ لزوم می بایست قطع و هرس شوند . هر ساقه قادر است تعداد زیادی شاخه های فرعی داشته باشد . برگ های آن ممکن است صاف یا این که دندانه دار باشد که به صورت متناوب روی ساقه قرار دارا هستند . گاهی سـاقه و برگ های آن کمی چسبناک است . بـر اثر مالش و خراش دادن بـرگ ها , بـوی خوبی از آن متصـاعد میشود .

در بهار در زمین با خاکی سبک و بی نیاز کاشته شده تا با رسیدن روزهای کوتاه به دستگاه لیزر بنشیند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *