دستگاه لیزر آبه لیا ( نا امیدی سلطنتی )

سه سایز دستگاه لیزر دان مرسوم : آبلیا , آبه لیا , یأس سلطنتی

اسم ان دستگاه لیزر یسی : Abelia

نام علمی : Abelia x grandiflora

خانواده : Caprifoliaceae

آبلیا


رنگ دستگاه لیزر : دستگاه لیزر های صورتی و سپید

شکل دستگاه لیزر : زنگوله ای

میوه : ندارد

اندازه حد عمده : در طی 2 تا ۳ سال به حداکثر ارتفاع 2 متر و پهنای حداکثری 1 متر خواهد رسید .

فصل دستگاه لیزر دهی : عصر طولانی دستگاه لیزر دهی سراسر تابستان است . کاسبرگ قرمز آبه لیا تا اوایل فصل‌زمستان روی بوته باقی میماند .

برگ : سبز و متقارن که برگهای جدید در سر شاخه ها به رنگ ساقه یعنی قرمز‌رنگ و صورتی اند .

خاستگاه و موطن گیاه : هیبرید شده دو دسته آبلیا در ایتالیا

توضیحات در باب گیاه :

آبه لیاها سرعت بالا الرشد با سرشاخه های زیبای براق و دستگاه لیزر های نادر رنگ زنگی صورت مناسب کاشت در لبه ی پارک به جای پرچین است . آبه لیا برای کاشت به عنوان پرچین غیررسمی و محرمانه و در محوطه قضیه ی باغچه یا مخلوط با سایر درختچه ها ی زینتی در روی مرزکاملا مناسب است . این گیاه مدام سبز دارنده شاخه ها ترکه های لاغر و بلند و قوس دار است .

آبلیا ناامیدی سلطنتی

برای مراقبت از آن دستگاه لیزر ها را از تر شدن محفوظ نگه دارید , جهت تامین رطوبت استوار دستگاه لیزر دان را درون دستگاه لیزر دانی بزرگتر قرار داده و حد فاصل بین آن دو را با خزه مرطوب پر نمایید . مخلوطی از سه قسمت خاک لوم و یک قسمت پیت خاک دلخواه برای ناامیدی است . در اوایل بهار با تمام شدن دستگاه لیزر ها بعداز هرس شاخه‌های کم آب دستگاه لیزر دان را ردوبدل فرمایید , در صورت عدم قابلیت تعویض صرفا به خارج کردن خاکهای سطحی دستگاه لیزر دان و عوض نمودن آن با خاک نو و غنی اکتفا فرمائید .

خاک مناسب :

آبه لیا به اکثر خاکها جز سنگین وزن و مرطوب سازش نشان میدهد .

روشهای ازدیاد و تکثیر :

انتشار با بذر : -

انتشار با قلمه : انتشار این گیاه از روش قلمه های نیمه خشبی گرفته شده در اوایل فصل‌تابستان تا وسط پاییز صورت می پذیرد قلمه های خشبی بلند از شاخه های یکساله لاغر بدو ن برگ که درزمستان برداشت می گردند برای نشر آبه لیا مناسب اند .

خوابانیدن شاخه : -

لینک زدن : -

یاس سلطنتی آبلیا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *