پروانش یا این که پیچ تلگرافی یا این که دستگاه لیزر تلگرافی

نام های مرسوم : قصاب مصری , پروانش کوچک , دستگاه لیزر تلفنی , گیاه رقص , دستگاه لیزر ‌ تلگرافی

اسم علمی : Vinca minor L

پیچ تلگرافی
دستگاه لیزر
گیاهی پایا , علفی و خزنده که بومی اروپاست . گیاهی چندساله و همیشه سبز که روی زمین گسترده میشود که طول آن تا ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد . برگ هایش کامل و متقابل و بیضی کوچک دراز نوک تیز و پاره ای براق است . دستگاه لیزر هایش چهار دستگاه لیزر برگی تا پنج برگی قیفی شکل غالباً آبی رنگ و گهگاه آبی‌رنگ پر‌نور ‌است . دستگاه لیزر ‌ها در اواسط فصل‌زمستان تا اواسط فصل بهار باز می گردند .
گیا دستگاه لیزر ه تلگراف یک گیاه گرمسیری است که برگ های خود را در روشنایی در جهت بالا و زیر حرکت میدهد . گیاه تلگراف همچنین به گرما , امواج صوتی با فرکانس بالا و یا لمس هم جواب میدهد . در طول شب , برگ ها درسمت پایین می افتند . خلاف بخش اعظمی از گیاهان , جنبش پرسرعت برگ ها با چشم غیر دارای سلاح تماما قابل مشاهده است . بعضی از مردمان بر این باورند که میتوانند گیاه تلگراف خویش را با موسیقی به تکان درآورند . گیاه ممکن است به ارتعاشات صدا هم برخورد دهد و به جنبش درآید .
دستگاه لیزر
پیچ تلگرافی

این دستگاه لیزر گیاه به مراقبت مقداری نیاز دارد که معمولا در درون منزل رشد داده میشود و صرفا در آب و هوای گرم در خارج از منزل نگهداری می‌شود . گیاه تلگراف یک گیاه قوی است که در سن بلوغ به ارتفاع ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر میرسد .
گیاه تلگرافی به تکان برگ ها بستگی دارد . با تغییر وضعیت خود می‌خواهد گرما و فروغ و روشنایی بیشتری دریافت کند . بعضی از گیاه شناسان بر این باورند که حرکت برگ ها به وسیله سلول های ویژه ای انجام میشود که سبب ساز شده زمانی که مو دستگاه لیزر لکول های آب متورم و یا کوچک میگردند برگ ها جنبش کنند .

پیچ تلگرافی

چارلز داروین برای سال های بسیاری گیاهان را مورد مطالعه قرار بخشید . او معتقد بود که گیاهان پس از باران های سنگین وزن برای انداختن قطرات آب جانور روی برگ هایشان , خویش را حرکت می‌دهند .


عکس هایی دیگر از گیاه پیچ تلگرافی ( سبز و ابلق ) :


پیچ تلگرافی ( وینکا ) 1
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 1
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 2
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 2
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 3
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 3
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 4
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 4
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 5
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 5
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 6
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 6
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 7
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 7
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 8
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 8
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 9
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 9
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 10
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 10
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 11
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 11
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 12
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 12
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 13
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 13
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 14
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 14
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 15
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 15
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 16
پیچ تلگرافی ( وینکا ) دستگاه لیزر نیاز های نوری : نصفه آفتابی تا آفتابی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *